LAN-ESKAINTZA:
KOMUNIKAZIO AGENTZIAN

 

Bidali kurrikuluma (argazkiarekin, jaiotze leku/datarekin eta egungo zure helbidearekin):

ibai@biba.eus

 

ENPRESA

BIBA! komunikazio agentzia

 

ENPRESAREN DESKRIBAPENA

BIBA! aholkularitza estrategikoan berezitutako komunikazio agentzia da. Komunikazio korporatiboan zerbitzu integralak eskaintzen ditugu: aholkularitza, prentsa bulegoa, sare sozialak, Online Marketing-a, diseinu grafikoa, web, bideoa, formakuntza eta komunikazio auditoretzak.

BIBAren azken bezeroak:

Kultura
BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia
BasqueDok Festival
MAZ Basauri
Rockein eta Hiriko Soinuak musika lehiaketak
Ruper Ordorika, binilo bikoitzaren argitalpena
La Pacheca Collective antzerki konpainia (Paradigma, Camiselle, Circus Of Dreams antzezlanak)
Getxoko Odol Emaileen Elkartea (25. urteurrena)

Kirolak
2019ko Munduko J80 Bela Txapelketa

Ekonomia
Euskadin artisau-garagardoaren egoerari buruzko txostena
Yacht Racing Forum Bilbao 2019

Gastronomia
Aitor Rauleaga Jatetxea, Beerbao Fest, Txinuk, Bizarre

 

LAN POSTUAREN DESKRIBAPENA

Erredaktore/Kontu exekutiboa BIBA komunikazio agentzian. Komunikazio saileko zuzendari eta enpresako koordinatzaile nagusiarekin eta Zuzendari Komertzialarekin lan egingo du.
Kontratu mota: Lan-kontratu mugagabea lanaldi osoan, lehenengo hiru hilabeteak proba moduan bete ostean.  Berehala lanean hasteko.
Lan tokia: BIBAren bulegoan (Basozelai kalea, 11, Basauri, Bizkaia)
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera (asteburutan modu puntualean). Ordutegia negoziatu daiteke, enpresa eta langilearen beharren arabera.
Soldata: 17.700€ko soldata gordina urtean + dietak (kilometrajea, TAO, parking-a…)

 

LAN POSTUAREN BETE BEHARRAK

Aholkularitza: helburuak, target-a, komunikazio estrategia eta plan nagusia zehaztea
Komunikazio bulegoa: prentsa oharrak idatzi eta bidali, komunikabideetan edukiak lortu, media partner-ak negoziatu, online eta offline publizitatea erosi, sare sozialak kudeatu, clipping-a, egindako lanaren memoria teknikoa idatzi, ekitaldietara joan…
Sormen arloa: bideo/kuñen gidoiak, diseinu grafikoko hornitzaileekin kreatibitateak bideratu eta oniritzia eman…
Bezeroen kudeaketa: Bezeroekin harreman zuzena komunikazioarekin zerikusia duen ororekin

 

ESKATZEN DA

-Kazetaritza, komunikazio edo pareko unibertsitate titulua
-Euskara: EGA edo pareko titulua. Ahozko eta idatzizko maila gorena.
-Mailchimp, Send In Blue edo antzekoak ezagutzea, datu baseak kudeatzeko gaitasuna eta aurkezpenetarako programak erabiltzea (Power Point edo parekoa)
-Interneteko jakintza: sare sozialak, webguneak, Google Ads, Facebook/Instagram publizitatea…
-Bi urteko esperientzia komunikabide edo eta komunikazio agentzia batean
-Pertsona arduraduna, lagunartekoa, ekimen handikoa, ikasteko gogoekin, proiektuarekin epe luzerako konpromisoa hartzen duena eta taldean lan egiteko gai dena

 

BALORATUKO DA

-Gidatzeko baimena eta kotxea
-Bizkaian bizitzea
-Bideo edizio eta grabazioa
-Indesign eta Photoshop programak erabiltzen jakitea
-Ingelesa: titulazioa

 


 

OFERTA DE TRABAJO:
AGENCIA DE COMUNICACIÓN

 

Enviar currículum (con foto, fecha/lugar nacimiento y residencia actual) a:

ibai@biba.eus

 

EMPRESA

BIBA!, agencia de comunicación

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

BIBA! es una agencia de comunicación especializada en consultoría estratégica. Ofrecemos servicios integrales de comunicación corporativa: consultoría, gabinete de prensa, redes sociales, Marketing Online, diseño gráfico, web, video, formación y auditoría en comunicación.

Últimos clientes de BIBA:

Cultura
BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia
BasqueDok Festival
MAZ Basauri
Los concursos musicales Rockein e Hiriko Soinuak
Ruper Ordorika, lanzamiento doble vinilo
Compañía de teatro La Pacheca Collective (obras Paradigma, Camiselle, Circus Of Dreams)
Asociación Donantes de Sangre de Getxo (25 aniversario)

Deportes
Mundial de vela J80 2019

Economía
Informe sobre el estado de la cerveza artesana en Euskadi
Yacht Racing Forum Bilbao 2019

Gastronomía
Aitor Rauleaga Jatetxea, Beerbao Fest, Txinuk, Bizarre

 

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO

Redactor/Ejecutivo de cuentas Agencia Comunicación BIBA. Reportará directamente al Director de Área y coordinador general de la empresa y también estará en contacto con el Director Comercial.
Tipo de contrato: Indefinido a jornada completa, tras superar los 3 meses de prueba. Incorporación inmediata.
Lugar de trabajo: Oficina de BIBA (Basozelai, 11, Basauri, Bizkaia)
Horario: Lunes a viernes (trabajos puntuales fines de semana), horario negociable en función de necesidades empresa y empleado.
Salario: 17.700€ anuales brutos a percibir en 12 pagas + dietas (kilometraje, OTA, parking…)

 

DESCRIPCIÓN LABORES

Consultoría: definición objetivos, target, estrategia y plan general de comunicación
Gabinete de Comunicación: redacción y envíos notas de prensa, gestión de contenido editorial en medios, negociación media partners, compra de publicidad online y offline, gestión redes sociales, clipping, redacción memoria técnica del trabajo realizado, asistencia presencial a eventos…
Área creativa: guión videos/cuñas, supervisar y orientar creatividades con proveedores diseño gráfico…
Gestión clientes: trato directo con clientes en todo lo relativo a las tareas de Comunicación

 

SE REQUIERE

-Título universitario de Periodismo, Comunicación o similar
-Euskara: EGA o equivalente. Máximo nivel hablado y escrito.
-Conocimientos Mailchimp, Send In Blue o similar, gestión bases de datos o programas para presentaciones (Power Point o similar)
-Conocimientos: redes sociales, web, Google Ads, publicidad Facebook/Instagram…
-Experiencia previa de 2 años en un medio y/o agencia de comunicación
-Persona responsable, sociable, con iniciativa, ganas de aprender, que adquiera un compromiso a largo plazo con el proyecto y que sepa trabajar en equipo

 

SE VALORARÁ

-Carné de conducir y coche propio
-Que resida en Bizkaia
-Edición y grabación de video
-Indesign y Photoshop
-Titulación Inglés